Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda s.r.o. poskytuje právní služby ve všech hlavních odvětvích práva – v právu občanském, obchodním i trestním.
Primárním zaměřením naší kanceláře je však právo trestní – poskytujeme obhajobu ve věcech trestních jak fyzickým, tak právnickým osobám a zaměřujeme se na tvorbu compliance programů včetně detailního školení.
Významná část členů naší kanceláře se zároveň věnuje akademické činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké škole ekonomické v Praze, ale i jiných vysokých školách včetně rozsáhlé publikační činnosti. Naše advokátní kancelář tak představuje unikátní prolnutí praktického i akademického přístupu k trestnímu právu na úrovni, která je v České republice jedinečná.
Specializujeme se na poskytování právních služeb v oblasti trestního práva obhajoby obviněných fyzických a právnických osob a poškozených. Konkrétně se jedná zejména o tyto oblasti trestního práva:

• Obhajoba fyzických osob ve věcech trestních
• Obhajoba právnických osob ve věcech trestních
• Zastupování poškozeného v trestním řízení
• Zastupování ve vykonávacím řízení trestním
• Tvorba Compliance programů jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob
• Školení (oblast trestního řízení, trestní odpovědnosti právnických osob, protikorupčního školení apod.)
• Tvorba právních rozborů a posudků

Informace pro klienty

Advokátní kancelář tímto informuje klienta, pokud je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Právní pohotovost

Stálým klientům poskytujeme rovněž službu ve formě trestněprávní pohotovosti 24/7

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Velmi doporučovaný v kategorii
Trestní právo za rok 2015

AK Gřivna & Šmerda

Velmi doporučovaná v kategorii
Trestní právo za rok
2016, 2017, 2018 a 2019

Kontakty

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 251373

Revoluční 1044/23
110 00 Praha 1

 +420 226 633 341   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. IČ: 04645545
 +420 226 633 342   2jkffip DIČ: CZ04645545