trvale spolupracující advokát
Č. ev. ČAK: 15902
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: ngnqyj2

Vysokoškolské vzdělání:
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010.

Další významné profesní úspěchy:
Člen unie obhájců.

Publikační činnost:
•Novotný, F. a kol. Trestní zákoník 2010. Komentář. Praha: EUROUNION Praha, 2010. (spoluautor komentáře k ustanovením o okolnostech vylučujících protiprávnost, společně s prof. JUDr. Dagmar Císařovou, DrSc.)
•Sýkora, M. Kapitola „Působnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim“. In: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 125.
•Sýkora, M. Současnost a budoucnost institutu presumpce neviny v českém právním řádu. In: Trestní právo, r. 2009, č. 6, s. 22.
•Sýkora, M. Časová působnost a problém tzv. "zanikajících" trestných činů. In: Trestní právo, r. 2011, č. 4. s. 4, a č. 5, s. 4.
•Sýkora, M. Trestní postih cyberstalkingu. In: Acta Universitatis Carolinae č. 4/2012 – Kybernetická kriminalita, s. 95.
•Sýkora, M. Množství větší než malé. In: Právní prostor (online). Publikováno dne 29. dubna 2014. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/mnozstvi-vetsi-nez-male
•Sýkora, M. Organizovaná (zločinecká) skupina. In: Právní prostor (online). Publikováno dne 20. května 2014. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/organizovana-zlocinecka-skupina

Profesní zaměření v oblasti trestního práva:
TČ proti majetku, TČ hospodářské, TČ obecně nebezpečné, TČ proti pořádku ve věcech veřejných, TČ proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Jazyková kompetence:
Angličtina

Kontakty

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 251373

Revoluční 1044/23
110 00 Praha 1

 +420 226 633 341   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. IČ: 04645545
 +420 226 633 342   2jkffip DIČ: CZ04645545