advokátní koncipientka
Č. ev. ČAK: 43541
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vysokoškolské vzdělání:
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2018. V roce 2019 na téže fakultě složila státní rigorózní zkoušku a získala titul JUDr.

Další významné profesní úspěchy:
Interní doktorandka katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Publikační činnost:
•GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ. Příspěvek do diskuze o povaze ustanovení § 8 odst. 5 TOPO: Úvaha nad možností zatížit obviněnou právnickou osobu důkazním břemenem. Trestní právo, 2018, č. 2, s. 8-18. ISSN 1211-2860.
•ŠIMÁNOVÁ, Hana. Victim impact statement – právo oběti být slyšena. Právní prostor [online] 2016-09-05 Dostupné na https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/victim-impact-statement-pravo-obeti-byt-slysena.
•ŠIMÁNOVÁ, Hana. Několik poznámek k výjimečnému trestu. Právní prostor [online] 2016-02-22 Dostupné na https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/nekolik-poznamek-k-vyjimecnemu-trestu.

Profesní zaměření v oblasti trestního práva:
TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, TČ proti majetku, TČ hospodářské, TČ proti pořádku ve věcech veřejných, trestní odpovědnost právnických osob

Jazyková kompetence:
Angličtina, němčina

Kontakty

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 251373

Revoluční 1044/23
110 00 Praha 1

 +420 226 633 341   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. IČ: 04645545
 +420 226 633 342   2jkffip DIČ: CZ04645545