Advokátní kancelář poskytuje právní služby především na základě hodinové sazby, výše odměny se odvíjí od časové náročnosti právních služeb. Minimální účetní jednotkou je pět minut. Hodinová sazba je uplatňována i při jednorázových konzultacích.
Ve specifických případech není vyloučeno ani sjednání paušální odměny za vyřízení celého případu. V případech stanovených stavovskými předpisy České advokátní komory je přípustná i odměna podílem na výsledku věci (quota litis).
Před zahájením poskytování právních služeb je při převzetí nového případu vybírána záloha. Výjimkou je dlouhodobé poskytování služeb témuž klientovi. Výše zálohy je stanovována s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu (zejména k objemu předpokládané činnosti v horizontu dvou měsíců).
Administrativní náklady kanceláře (hovorné, poštovné, bankovní poplatky) hradí klient pouze v rozsahu, v jakém překračují v daném měsíci částku 100 Kč.
Soudní, správní nebo jiné poplatky nebo náklady spojené s využitím služeb osob působících mimo naši kancelář hradí v plném rozsahu klient (notářské poplatky, náklady na znalecký posudek apod.).
Advokátní kancelář je plátcem DPH, proto veškeré účtované částky se navyšují o tuto daň v zákonné výši.

Zvýšená hodinová sazba 8 000 Kč bez DPH (9 680 Kč s DPH)
Standardní hodinová sazba 5 000 Kč bez DPH (6 050 Kč s DPH) 
Snížená hodinová sazba 3 500 Kč bez DPH (4 235 Kč s DPH)
Poskytování služeb pro bono zdarma
Sazba dle advokátního tarifu

sazba dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti Č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996

Zvýšená hodinová sazba je účtována v případě poskytování právních služeb společníky kanceláře, standardní hodinová sazba je účtována v případě poskytování právních služeb seniorními advokáty, snížená hodinová sazba je účtována v případě poskytování právních služeb ostatními členy advokátní kanceláře. V závislosti na náročnosti poskytování právních služeb může v konkrétním případě činit i dvoj nebo troj násobek (např. obhajoba v závažných případech ekonomické kriminality). Ve výjimečných případech je poskytování právních služeb poskytováno pro bono.

Náhrada za promeškaný čas na cestě je účtována ve výši jedné poloviny hodinové sazby. K této částce je připočítáno jízdné a stravné.

U právních služeb poskytovaným fyzickým osobám, které se netýkají podnikání a kde to konkrétní situace odůvodňuje, může být poskytnuta sleva.

V některých případech zvláštního zřetele hodných poskytujeme právní služby bez nároku na odměnu (pro bono).

Informace pro klienty

Advokátní kancelář tímto informuje klienta, pokud je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Velmi doporučovaný v kategorii
Trestní právo za rok 2015

AK Gřivna & Šmerda

Velmi doporučovaná v kategorii
Trestní právo za rok
2016, 2017, 2018 a 2019

Kontakty

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 251373

Revoluční 1044/23
110 00 Praha 1

 +420 226 633 341   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. IČ: 04645545
 +420 226 633 342   2jkffip DIČ: CZ04645545